Mariola Łuczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariola Łuczak

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Mariola Łuczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Marketingowa koncepcja kształtowania produktu turystycznego Sopotu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Włodzimierz Gaworecki

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Nowakowska, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Dyplom nr 2440.


Gdańsk, 20 października 2004 r.