Beata Mockiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Mockiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 2004 roku

Beata Mockiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rodzaj rzeczywisty grup skończonych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Grzegorz Gromadzki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Olga Macedońska-Nosalska, prof. PŚ, dr hab. Andrzej Szczepański

Dyplom nr 2472.


Gdańsk, 26 listopada 2004 r.