Cezary Perkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Cezary Perkowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2004 roku

Cezary Perkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Christianity Reflected: Axiology of Good and Evil Conveyed Through Sensory Vocabulary in Old English Poetry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. URz, dr hab. Igor Burchanow, prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Dyplom nr 2411.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.