Renata Płoska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Renata Płoska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Renata Płoska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania wdrażania marketingu ekologicznego w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Leśniak, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Borys, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Dyplom nr 2443.


Gdańsk, 20 października 2004 r.