Beata Słobodzian | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Słobodzian

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 2004 roku

Beata Słobodzian

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Warunki funkcjonowania systemu samorządu terytorialnego w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Gwiazda

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Wykrętowicz, prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Dyplom nr 2351.


Gdańsk, 22 stycznia 2004 r.