fbpx Magdalena Wielgat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Wielgat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Wielgat

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 lutego 2004 roku

Magdalena Wielgat

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model obiegu substancji biogenicznych w Zalewie Szczecińskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Witek, prof. MIR

Recenzenci: prof. dr hab. Juliusz Chojnacki, prof. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 2374.


Gdańsk, 23 marca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: