Lidia Anna Czartoryska-Górska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lidia Anna Czartoryska-Górska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2005 roku

Lidia Anna Czartoryska-Górska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przestrzeń autobiograficzna w twórczości Stanisława Wyspiańskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Stanisław Rosiek, prof. UG, dr hab. Magdalena Popiel, prof. UJ

Dyplom nr 2573.


Gdańsk, 10 października 2005 r.