Jacek Jasiecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Jasiecki

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2005 roku

magister Biotechnologii

Jacek Jasiecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja ekspresji genów przez poliadenylację RNA w komórkach Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Stępień, dr hab. Artur Jarmołowski, prof. UAM

Dyplom nr 2603.


Gdańsk, 13 grudnia 2005 r.