fbpx Jacek Kozłowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jacek Kozłowski

Jacek Kozłowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 listopada 2005 roku

Jacek Kozłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Operacje motywujące a zachowania trudne osób z zaburzeniami rozwojowymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: dr hab. Paweł Ostaszewski, prof. UW, dr hab. Ewa Pisula, prof. UW

Dyplom nr 2604.


Gdańsk, 13 grudnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: