Aleksandra Paszkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Paszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2005 roku

Aleksandra Paszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pomiar i ujawnianie kapitału marki w rachunkowości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ksenia Czubakowska, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Dyplom nr 2581.


Gdańsk, 19 października 2005 r.