fbpx Agnieszka Żynis-Aleksander | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Żynis-Aleksander

Agnieszka Żynis-Aleksander

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2005 roku

Agnieszka Żynis-Aleksander

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Słownictwo Kroniki polskiej Marcina Bielskiego (na podstawie I  i II księgi)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Breza

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Friedel, dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. AB w Bydgoszczy

Dyplom nr 2485.


Gdańsk, 14 lutego 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: