fbpx Michał Olaf Hałaczkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Olaf Hałaczkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Olaf Hałaczkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

Michał Olaf Hałaczkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Centrum Zarządzania Projektami - ujęcie modelowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Kreft, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Trocki, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 2652.


Gdańsk, 05 maja 2006 r.