fbpx Olga Martyniuk-Kwiatkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Olga Martyniuk-Kwiatkowska

Olga Martyniuk-Kwiatkowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2006 roku

Olga Martyniuk-Kwiatkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja audytu wewnętrznego w małym przedsiębiorstwie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Recenzenci: dr hab. Wanda Skoczylas, prof. US, dr hab. Zbigniew Kreft, prof. UG

Dyplom nr 2707.


Gdańsk, 16 października 2006 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 10:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: