Krystyna Bieńkowska-Szewczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 października 2002 roku

doktor nauk przyrodniczych

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Glikoproteiny herpeswirusowe wytworzone w systemie bakulowirusowym - zastosowania praktyczne i badawcze”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz, prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak

Dyplom nr 413.


Gdańsk, 05 czerwca 2003 r.