Janusz Madaj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Janusz Madaj

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 grudnia 2004 roku

doktor

Janusz Madaj

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Badania dróg tworzenia i przemian wybranych związków cukrowych”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: dr hab. Bogusław Kryczka, prof. UŁ, prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz, prof. dr hab. Andrzej Temeriusz

Dyplom nr 453.


Gdańsk, 07 kwietnia 2005 r.