Krzysztof Skóra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Skóra

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 marca 2004 roku

doktor

Krzysztof Skóra

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Zagrożenia naturalnej różnorodności gatunkowej nektonu Zatoki Gdańskiej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Bartel, prof. dr hab. Juliusz Cezary Chojnacki, prof. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 435.


Gdańsk, 15 grudnia 2004 r.