Maria Elżbieta Jastrzębska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Elżbieta Jastrzębska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 lipca 2005 roku

doktor

Maria Elżbieta Jastrzębska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak, prof. dr hab. Jan Głuchowski, prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Dyplom nr 469.


Gdańsk, 16 lutego 2006 r.