Michał Obuchowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Obuchowski

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego...
z dnia 11 października 2005 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Michał Obuchowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Fosforylacja białek - proces kontroli dróg rozwojowych Bacillus subtilis

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab.Grażyna Anna Muszyńska, prof. dr hab.Anna Maria Skorupska

Dyplom nr 474.


Gdańsk, 22 sierpnia 2006 r.