Aneta Mazur-Jelonek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aneta Mazur-Jelonek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2006 roku

Aneta Mazur-Jelonek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Uwarukowania i skutki zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych w energetyce

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: dr hab. Kazimierz Dobrzański, prof. AE w Poznaniu, prof. dr hab. Małgorzata Czerska

Dyplom nr 2721.


Gdańsk, 10 listopada 2006 r.