Dorota Anna Jędrysik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Anna Jędrysik

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2006 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Dorota Anna Jędrysik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stawonogi pasożytnicze sarny Capreolus capreolus (L.) z terenów Pojezierzy Południowobałtyckich.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sławomir Kadulski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Siuda

Dyplom nr 2749.


Gdańsk, 22 marca 2007 r.