Dorota Pyć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Pyć

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 września 2012 roku

Dorota Pyć

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Genowefa Grabowska, prof. dr hab. Janusz Symonides, prof. UMCS, dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Dyplom nr 677.


Gdańsk, 20 października 2012 r.