fbpx Eliza Teresa Szymańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Eliza Teresa Szymańska

Eliza Teresa Szymańska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 maja 2007 roku

Eliza Teresa Szymańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adaptacje sceniczne Procesu Franza Kafki w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Jaroszewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Sugiera, dr hab. Marion Brandt, prof. UG

Dyplom nr 2802.


Gdańsk, 11 czerwca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: