Ewa Katarzyna Binkuńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Katarzyna Binkuńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2007 roku

Ewa Katarzyna Binkuńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Językowy obraz mentalności wybranych wspólnot religijnych ( na  przykładzie tekstów Kościoła Zjednoczeniowego Moona i Wspólnoty Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych „Rodzina”)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska, prof. UG, dr hab. Bożena Szczepińska

Dyplom nr 2873.


Gdańsk, 09 listopada 2007 r.