Tomasz Błachowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Błachowicz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 czerwca 2004 roku

Tomasz Błachowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Brillouin spectroscopy in crystal lattices Acoustic and spin waves”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Płowiec, prof. dr hab. Mirosław Kazimierz Drozdowski, prof. dr hab. Antoni Śliwiński

Dyplom nr 440.


Gdańsk, 29 listopada 2007 r.