Gracjan Cimek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Gracjan Cimek

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 marca 2008 roku

Gracjan Cimek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki kształtujące współczesną Rosję jako państwo imperialne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Adam Karpiński

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Roman Bäcker, prof. dr hab. Marek Malinowski

Dyplom nr 2939.


Gdańsk, 22 kwietnia 2008 r.