fbpx Aleksandra Jadwiga Orlita | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Jadwiga Orlita

Aleksandra Jadwiga Orlita

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Aleksandra Jadwiga Orlita

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja i oznaczanie metabolitów wtórnych w kulturach roślin hodowanych in vitro (Ruta graveolens L. i kokultury Ruta graveolens L. oraz  Ammi majus L. oraz  zastosowanie metody sympleksów do  optymalizacji analizy HPLC kumaryn”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. inż. Edmund Maliński

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Głowniak, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Dyplom nr 2941.


Gdańsk, 06 maja 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: