fbpx Ewa Danuta Kozłowska-Walania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Danuta Kozłowska-Walania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Danuta Kozłowska-Walania

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Ewa Danuta Kozłowska-Walania

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Owale symetrii powierzchni Riemanna.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

Recenzenci: prof. PB, dr hab. Czesław Bagiński, prof. UG, dr hab. Witold Tadeusz Rosicki

Dyplom nr 2988.


Gdańsk, 04 lipca 2008 r.