Wiesław Franciszek Golnau | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wiesław Franciszek Golnau

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 03 lipca 2008 roku

Wiesław Franciszek Golnau

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy.”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Zenon Andrzej Wiśniewski, prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Elżbieta Domańska, prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała

Dyplom nr 528.


Gdańsk, 15 lipca 2008 r.