fbpx Dorota Ewa Kamola-Bohuszewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Ewa Kamola-Bohuszewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Ewa Kamola-Bohuszewicz

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2008 roku

Dorota Ewa Kamola-Bohuszewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonowanie emocjonalne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym a stopnie zaawansowania choroby.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Kościelak, dr hab. Mikołaj Majkowicz

Dyplom nr 2992.


Gdańsk, 21 lipca 2008 r.