Maciej Łukasz Nyka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Łukasz Nyka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2008 roku

Maciej Łukasz Nyka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie zewnętrznych stosunków handlowych Wspólnoty Europejskiej w prawie integracji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. UMK, dr hab. Tadeusz Wasilewski

Dyplom nr 3021.


Gdańsk, 26 września 2008 r.