Roman Marks | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roman Marks

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 17 października 2003 roku

Roman Marks

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Procesy produkcji i wzbogacania aerozoli i gazów emitowanych z powierzchni morza”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, prof. dr hab. Janusz Olejnik, prof. UG, dr hab. Mirosław Miętus,

Dyplom nr 429.


Gdańsk, 16 grudnia 2008 r.