Aleksandra Ludmiła Lewandowska-Walter | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Ludmiła Lewandowska-Walter

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 2009 roku

Aleksandra Ludmiła Lewandowska-Walter

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rodzina zrekonstruowana. Analiza systemowa relacji rodzinnych.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Iwona Janicka, prof. UG, dr hab. Teresa Rostowska

Dyplom nr 3066.


Gdańsk, 18 lutego 2009 r.