fbpx Krzysztof Grabski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Grabski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Grabski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Krzysztof Grabski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja oraz aktywność biologiczna stymulatora wzrostu izolowanego z pożywki kondycjonowanej (CM) zielenicy planktonowej Desmodesmus subspicatus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Tukaj

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Romuald Czerpak

Dyplom nr 3104.


Gdańsk, 27 maja 2009 r.