Piotr Rutkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Rutkowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 05 czerwca 2009 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Piotr Rutkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Phylogeny and taxonomy of the subtribes Spiranthinae, Stenorrhynchidinae and Cyclopogoninae ( Spirantheae, Orchidaceae) in Central and South America”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Ochyra, prof. dr hab. Adam Zając, prof. dr hab. Jerzy Zieliński, prof dr hab. Waldemar Żukowski

Dyplom nr 552.


Gdańsk, 09 czerwca 2009 r.