Henryk Józef Olszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Henryk Józef Olszewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 02 lipca 2009 roku

Henryk Józef Olszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: neuropsychologia

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Dorota Herzyk, prof. dr hab. Danuta Kądzielawa, prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś, prof. dr hab. Maria Pąchalska

Dyplom nr 562.


Gdańsk, 14 września 2009 r.