Teresa Tatiana Czerwińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Teresa Tatiana Czerwińska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 marca 2010 roku

Teresa Tatiana Czerwińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych - istota - uwarunkowania - instrumenty”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Wanda Sułkowska , prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Dyplom nr 569.


Gdańsk, 27 kwietnia 2010 r.