Magdalena Maria Podolska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Maria Podolska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 11 czerwca 2010 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Magdalena Maria Podolska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Larwy Anisakis simplex w śledziach bałtyckich jako organizmy wskaźnikowe w badaniach biologicznych i rybackich”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Żółtowska, prof. dr hab. Krzysztof Zdzitowiecki, prof. dr hab. Edward Siński, prof. dr hab. Roman Wenne

Dyplom nr 577.


Gdańsk, 30 czerwca 2010 r.