Jerzy Zemke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Zemke

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 07 kwietnia 2011 roku

Jerzy Zemke

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Tomasz Szapiro, prof. dr hab. inż. Rafał Krupski, prof. dr hab. Teodor Kulawczuk

Dyplom nr 602.


Gdańsk, 18 kwietnia 2011 r.