Wojciech Zalewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Zalewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 listopada 2011 roku

Wojciech Zalewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Przestępca "niepoprawny" - jako problem polityki kryminalnej”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jarosław Warylewski, prof. dr hab. Jan Skupiński, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, prof. UwB, dr hab. Mirosława Melezini

Dyplom nr 632.


Gdańsk, 05 grudnia 2011 r.