fbpx Agnieszka Bzymek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Bzymek

Agnieszka Bzymek

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 listopada 2011 roku

Agnieszka Bzymek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wymiary niedojrzałości. Syndrom Piotrusia Pana w  perspektywie wychowania w  rodzinie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Mendel

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Lucyna Kopciewicz, prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Dyplom nr 3424.


Gdańsk, 17 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: