fbpx Lidia Aleksandra Derebecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lidia Aleksandra Derebecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lidia Aleksandra Derebecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2012 roku

Lidia Aleksandra Derebecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zur Aneignung der deutschen Präpositionalphrasen im Lyzeum”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: glottodydaktyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kątny, prof. UŁ dr hab. Zenon Weigt

Dyplom nr 3466.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.