Joanna Mytnik-Ejsmont | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Mytnik-Ejsmont

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 marca 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Joanna Mytnik-Ejsmont

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„A monograph of the subtribe Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae)”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ludwik Frey, prof. dr hab. Janina Jakubowska-Gabara, prof. dr hab. Ryszard Ochyra, prof. dr hab. Waldemar Żukowski

Dyplom nr 655.


Gdańsk, 11 kwietnia 2012 r.