Agnieszka Nowak-Łojewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Nowak-Łojewska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 maja 2012 roku

Agnieszka Nowak-Łojewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. UKW, dr hab. Ewa Filipiak, prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, dr hab. Małgorzata Żytko

Dyplom nr 663.


Gdańsk, 12 czerwca 2012 r.