Magdalena Elżbieta Lazarus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Elżbieta Lazarus

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 października 2012 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Magdalena Elżbieta Lazarus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie i dynamika roślinności łąkowej Pojezierza Kaszubskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jacek Herbich

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Leszek Kucharski, prof. WMK, dr hab. Tomasz Załuski

Dyplom nr 3562.


Gdańsk, 12 listopada 2012 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie80.55 KB