Anna Jadwiga Zamojska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Jadwiga Zamojska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 24 października 2013 roku

Anna Jadwiga Zamojska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Efektywność funduszy inwestycyjnych w  Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Andrzej Sławiński, prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska, prof. dr hab. Mirosław Szreder,

Dyplom nr 719.


Gdańsk, 04 listopada 2013 r.