Joanna Kuć | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Kuć

z dnia 05 grudnia 2013 roku

Joanna Kuć

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z  początku XIX wieku”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ewa Maria Malinowska, prof. UwB, dr hab. Irena Bogusława Szczepankowska, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Maria Wojtak

Dyplom nr 726.


Gdańsk, 09 grudnia 2013 r.