Krzysztof Głombiowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Głombiowski

Krzysztof Głombiowski

uzyskał w dniu 21 listopada 1996 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych