Irena Kadulska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Irena Kadulska

Irena Kadulska

uzyskała w dniu 21 lutego 2005 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych