Michał Mrozowicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Mrozowicki

Michał Mrozowicki

uzyskał w dniu 31 lipca 2000 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych