Marek Żukowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Żukowski

Marek Żukowski

uzyskał w dniu 11 kwietnia 2003 roku tytuł naukowy

profesora nauk fizycznych